WELKOM

WELKOM
WELKOM
 

 

Beste clubleden en recreatieve wandelaars,

Inderdaad, wat al een tijdje in de lucht hing is nu werkelijkheid.

Wandelclub Horizonstappers stopt op het einde van 2023.

We zijn gestart in 1988 onder leiding van de politie van Lubbeek die naar analogie van de politie Leuven een wandelclub wensten te starten.

Er werd een eerste vrije wandeling georganiseerd en met succes want ongeveer een 500-tal deelnemers kwamen hier op af. Na het afhaken van de politie stonden we op eigen benen.

Bij de start van de club waren we dertigers, veertigers en prille vijftigers en ondertussen zijn we zeventigers en tachtigers geworden.

In de loop van de jaren hebben we ongeer 95 000 wandelaars naar Lubbeek gebracht, en als kleine club hebben we steeds kunnen rekenen op een stel geëngageerde medewerkers, waarvoor we deze clubleden enorm dankbaar zijn.

Ondertuseen heeft iedereen in 35 jaar zijn eigen rugzakje en hebben we nog slechts een beperkt aantal bestuursleden. Hierdoor en ook door het steeds ouder worden van de groep medewerkers zijn wij van mening dat we geen kwalitatieve organisaties meer kunnen aanbieden aan het publiek. En aangezien de voorbereidingen en de uitvoering van een wandeling veel vergen van de steeds ouder wordende groep vinden we dat we er spijtig genoeg een punt moeten achter zetten.

Eén goede raad willen we nog meegeven: blijf bewegen, hetzij bij een club uit de buurt of wandel in de omgeving van je woning.

Veel groeten en een gezond 2024!

Tot ergens onderweg,

het bestuur: Guido, Paul, Michel, Paul en Huguette