Verificatie
Los onderstaande oefening op vooraleer op "opslaan" te klikken.
4 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.