Ontstaan

In de zomer van 1988 rijpte in de schoot van de politie in Lubbeek het idee om een wandelclub op te richten naar analogie met de wandelclub Politie Leuven. Er werd een eerste wandeling georganiseerd met een behoorlijk succes. Er kwamen bijna 500 deelnemers op af.

In september 1988 kreeg de wandelclub politie Lubbeek vorm en er werd in oktober aangesloten bij de Vlaamse Wandelfederatie onder het nummer B039.

Er werd een voorjaarswandeling en een Hagelandwandeling in het leven geroepen en wat later gevolgd door een midweekwandeling.

De politiemensen verdwenen uit het bestuur en de naam politie werd uit de naam van de wandelclub geschrapt op vraag van de politiecommissaris zelf.

In 1995 werd er een Provinciale wandeldag georganiseerd. Aan de kasteelheren in Lubbeek werd gevraagd en gekregen om uitzonderlijk door hun domein te mogen gaan. Het werd een hoogdag voor onze club, niet minder dan 3505 deelnemers kwamen onze kastelentocht meemaken.

Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de club werd op 24 augustus 2003 een tweede provinciale wandeldag georganiseerd met doortocht door de nog bewoonde kasteeldomeinen. In 2018 vieren we ons 30-jarig bestaan met een nieuwe kastelentocht.

Momenteel bestaat onze club 30 jaar en telt ongeveer een 150 leden.